POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ GENERAL PROTECCIÓ DADES.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, així com amb la normativa estatal de protecció de dades. FORMATS GESTIÓ GRÀFICA I PUBLICITAT s.l. d’ara endavant (formats) informa:

1. QUI ÉS RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS?
L’entitat que és responsable del tractament de les vostres dades personals és:

Denominació Social: FORMATS GESTIÓ GRÀFICA I PUBLICITAT s.l .
Domicili Social: Passatge Font, 14-20 Baixos. 08013 Barcelona. 
NIF: B62218797 Telèfon: 932 448 590 
e-Mail: info@formatsnet.com
Nom de domini: www.formatsnet.com

2. PRINCIPIS CLAU
Valorem les dades personals que ens ha confiat i tenim el compromís de tractar les seves dades personals de manera justa, transparent i segura. Els principis clau que formats aplica són els següents:

Legalitat: només recopilarem les vostres Dades personals per a finalitats específiques, explícites i legítimes, i no processarem les vostres dades personals de manera incompatible amb aquests propòsits. 
Minimització de dades: limitarem la recollida de dades de caràcter personal al que és estrictament rellevant i necessari per als fins per als que s’han recopilat. 
Limitació de la Finalitat: només recollirem les vostres dades personals per a finalitats específiques, explícites i legítimes, i no processarem les vostres dades personals de manera incompatible amb aquestes finalitats. 
Precisió: mantindrem les vostres dades personals exactes i actualitzades. 
Seguretat de les Dades: aplicarem les mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir un nivell adequat de seguretat en relació amb els riscos que presenti el tractament i la naturalesa de les dades que s’hagin de protegir. Aquestes mesures s’estableixen per prevenir qualsevol divulgació o accés no autoritzat, la destrucció accidental o il·lícita o la seva pèrdua accidental o alteració i qualsevol altra forma de tractament il·lícit.
Accés i Rectificació: tractarem les vostres dades personals d’acord amb els vostres drets de privadesa. 
Conservació: conservarem les vostres dades personals de manera coherent amb les lleis i normatives de protecció de dades aplicables i no més del necessari per als fins per als que s’han recopilat. 
Les transferències internacionals: garantirem que totes les dades personals transferides fora de la UE/EEE està adequadament protegida.
Tercers: garantirem que l’accés i la transferència de dades personals a tercers es duen a terme d’acord amb les lleis i els reglaments aplicables i amb les garanties contractuals adequades. 
Màrqueting Directe i cookies: ens assegurarem del compliment de la legislació aplicable en matèria de publicitat i cookies.

3. TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS: QUINES DADES PERSONALS RECOPILEM I QUINES SÓN ELS ASPECTES JURÍDICS?
Sempre que sol·licitem les vostres dades personals, us informarem amb claredat de quines dades personals recollim. Aquesta informació us serà proporcionada a través d’un avís de privadesa separat que, per exemple, s’inclourà en serveis específics (inclosos els serveis de comunicació), butlletins electrònics, recordatoris, enquestes, ofertes, invitacions per a esdeveniments, etc.
Tingueu en compte que, d’acord amb la normativa de protecció de dades aplicable, les vostres dades personals es poden processar si:
ens ha donat el seu consentiment als efectes del tractament (tal com es descriu a l’avís de privadesa relacionat amb aquest tractament en particular). Per evitar dubtes, sempre tindreu dret a retirar el vostre consentiment en qualsevol moment; o és necessari per executar un contracte del qual ets part; o amb aquest tractament, busquem un interès legítim que no es vegi menyscabat pels seus drets de privadesa. Aquest interès legítim se li comunicarà degudament a l’avís de privadesa relacionat amb aquest tractament en particular és requerit per la llei.

4. PER A QUINES FINS PROCESSEM LES SEVES DADES PERSONALS
Només tractem les vostres dades personals per a finalitats específiques, explícites i legítimes, i no tractarem les vostres dades personals de forma incompatible amb aquests fins.
El final de cada tractament de les vostres dades personals estarà clarament definit en l’avís de privadesa específic relacionat amb aquest tractament en particular. Es podrà accedir a aquest avís de privadesa, per exemple, en un lloc web o portal, en una aplicació, en un butlletí electrònic, etc.).
L’usuari en emplenar qualsevol dels nostres formularis o posar-se en contacte amb formats a través de correu electrònic autoritza expressament a la utilització dels mateixos amb la finalitat d’enviar-li per correu electrònic informació sobre ofertes, promocions, productes de formats.

5. ACCÉS A LES DADES PERSONALS
Vostè té el dret a accedir a les dades personals que tenim sobre vostè i, si aquestes dades personals són inexactes o incompletes, per sol·licitar la rectificació o supressió de les dades personals. Si voleu més informació en relació amb els vostres drets de privadesa o voleu exercir qualsevol d’aquests drets, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del mail: info@formatsnet.com.

6. DURADA DEL TRACTAMENT DE DADES
Mantindrem les vostres dades personals d’acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades. Només es conservaran les vostres dades personals durant el temps que sigui necessari per complir el que disposa la legislació aplicable o per als fins per als quals es processen les vostres dades personals.
Per obtenir informació sobre quant de temps és probable que es guardin certes dades personals abans d’eliminar-les dels nostres sistemes i bases de dades, contacteu-nos a través del mail: info@formatsnet.com.

7. SEGURETAT DE LES DADES
Les vostres dades personals només podran ser processades per un tercer si l’encarregat de tractament es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives que siguin necessàries per complir amb el compromís de seguretat en el tractament de dades.
Mantenir la seguretat de les dades significa protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat les seves dades personals: (a) Confidencialitat : protegirem les vostres dades personals per evitar la seva divulgació a tercers. (b) Integritat : protegirem les vostres dades personals perquè no siguin modificades per tercers no autoritzats. (c) Disponibilitat : ens assegurem que les persones autoritzades puguin accedir a les seves dades personals quan sigui necessari.

8. ÚS DE COOKIES I SERVEIS SIMILARS
Utilitzem cookies als nostres llocs web. Això ens ajuda a brindar-li una millor experiència quan navega al nostre lloc web i també ens permet fer millores al nostre lloc.
Per a més informació sobre l’ús de cookies i sobre com evitar-los, consulteu la nostra política de cookies, disponible a www.formatsnet.com.

9. ÚS DE XARXES SOCIALS
Si utilitzeu un nom d’usuari específic en una xarxa social com el vostre nom d’usuari de Facebook, Instagram o Twitter, formats registrarà les dades disponibles en aquestes xarxes socials i per al que expressament ha permès la comunicació a través de laplicació seleccionada. formats de vegades facilita la publicació de les dades (personals) a través de les xarxes socials com Instagram, Twitter i Facebook. Aquests mitjans de comunicació social tenen les seves pròpies condicions dús que vostè està obligat a tenir en compte i observar si en fa ús.

La publicació en mitjans socials pot tenir conseqüències (no desitjades), inclosa la impossibilitat de retirada en un breu temps de la distribució de la seva privadesa o la de les persones les dades de les quals es comparteixen. Heu de tenir en compte aquestes conseqüències, per a les quals vostè està prenent la decisió sobre la publicació en aquests mitjans. formats no accepta cap responsabilitat en aquest sentit.

10. INFORMACIÓ LEGAL
Els requisits d’aquesta Política complementen, i no reemplacen, qualsevol altre requisit existent sota la llei de protecció de dades aplicable. En cas de contradicció entre el que està escrit en aquesta Política i els requisits a la llei de protecció de dades aplicable, la normativa de protecció de dades aplicable tindrà prioritat. formats pot modificar aquesta política en qualsevol moment. Podeu verificar aquesta Política periòdicament a www.formatsnet.com per informar-vos sobre qualsevol canvi.